Gemi/Deniz Aracı İthalat Uygulamaları

İTHALAT REJİMİ KARARININ 7 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA GEMİ/DENİZ ARACI İTHALİ BAŞVURU FORMU

İthalat izni verilen gemiler listesi için tıklayınız.

2581 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımızca kabul edilen Klas Kuruluşları listesi